Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Linköpings tingsrätt

Postadress: Box 365, 581 03 Linköping
Besöksadress: Brigadgatan 3, 587 58 Linköping
Tel: 013-25 10 00

Tingsrätten

Pga pågående nybyggnation på garnisonsområdet har antalet parkeringsplatser minskat väsentligt. Var ute i god tid om du åker bil eller överväg andra transportmedel.

Nyheter och pressmeddelanden

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.