Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Linköpings tingsrätt

Postadress: Box 365, 581 03 Linköping
Besöksadress: Brigadgatan 3, 587 58 Linköping
Tel: 013-25 10 00

Tingsrätten

Pga pågående nybyggnation på garnisonsområdet har antalet parkeringsplatser minskat väsentligt. Var ute i god tid om du åker bil eller överväg andra transportmedel.

Nyheter och pressmeddelanden

Arbeta i Sveriges Domstolar

Hyres- arrendenämnden i Linköping söker handläggare (Linköpings tingsrätt) - sista ansökningsdag är 2014-09-29 se vidare länk till lediga anställningar